Foirm landdirect.ie 1

 

Chuig:
Aonad na Seirbhísí Corparáideacha
 an tÚdarás Clárúcháin Maoine
 Sráid na Seansaireachta
 Baile Átha Cliath 7

DX 228

Iarratas ar chuntas a oscailt go landdirect.ie, seirbhís ar-líne ón Údarás Clárúcháin Maoine.

Iarraimse..............................................................................(ainm phríomhaí chuideachta an aturnae/na cuideachta cuardaigh dlí/gníomhaireachta, rúnaí cuideachta, gníomhaire dlí, iarratasóra aonair) leis seo go n-osclófaí cuntas do
..............................................................(ainm chuideachta an aturnae/na cuideachta cuardaigh dlí/gníomhaireachta/cuideachta/eagraíochta/iarratasóra aonair) chun críche rochtana ar landdirect.ie.
Soláthraítear mionsonraí thíos.

Ainm.........................................................................../........... (ainm chuideachta an aturnae/na cuideachta cuardaigh dlí/gníomhaireachta/cuideachta/eagraíocht/iarratasóra aonair)
 Seoladh
 Uimhir DX
 Teileafóin
 Facs
 R-Phost
 Ainm Teagmhála
 Údaraím na daoine seo a leanas rochtain a dhéanamh ar landdirect.ie thar ceann agus le cur do dhochar chuntais 

....................................................................................……..............
(ainm chuideachta an aturnae/na cuideachta cuardaigh dlí/gníomhaireachta/cuideachta/eagraíochta/iarratasóra aonair) le costas na ngníomhaíochtaí uile inmhuirir a rinne siad ar landdirect.ie.

Má tá breis is ceathrar úsáideoir le húdarú, greamaigh bileog leanúna leis seo, le do thoil. Scrios amach Tá nó Níl thíos mar a oireann, le do thoil. Sonraí ar áis um Iarmhéid a fheiceáil agus ar Stádas Riarthóra ar fáil ar ár suíomh idirlín.

Daoine ÚdaraitheRochtain ar Iarmhéid a FheiceáilStádas Riarthóra
 Tá/NílTá/Níl
 Tá/NílTá/Níl
 Tá/Níl  Tá/Níl
 Tá/NílTá/Níl

                                                                                                    
 Tá seic/dréacht bhainc/ordú poist/ordú airgid iníoctha leis an tÚdarás Clárúcháin Maoine ar méid Euró
: Nóta: €125 an íosmhéid is gá le cuntas a oscailt)

Sínithe.........................……………….................................................

Príomhaí chuideachta an aturnae/na cuideachta cuardaigh  dlí/rúnaí cuideachta/gníomhaire dlí/iarratasóra aonair.

Arna dhátú an..............lá  de.....................................2011.